Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Dostęp do informacji publicznej

W zakresie dostępu do informacji publicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu obowiązują następujące zasady:

Decyzję o udostępnieniu informacji publicznej podejmuje każdorazowo Prezes Zarządu. W przypadku zapytań dotyczących wykazu spraw oraz stanu załatwianych spraw, stosownej informacji może również udzielić koordynator zespołu odpowiedzialnego za daną sprawę.
 
WFOŚiGW w Opolu udziela informacji publicznych w terminie niezbędnym na przygotowanie stosownej odpowiedzi.
 
W przypadku, gdy udzielenie informacji wymaga zaangażowania znaczących nakładów pracy lub materiałów, WFOŚiGW w Opolu udzieli informacji dopiero po pokryciu kosztów przygotowania informacji przez osobę wnioskującą.
 
Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy składać wg poniższego wzoru wniosku.
 
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Bugajski
Data wytworzenia: 27.04.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole