Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o udzielonej pomocy publicznej

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2017

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2016

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2015

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2011

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2010

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2009

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2008

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2007

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2006

Pomoc publiczna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2005

Informacja o pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1):

Umowa dotacji 2017

Umowa dotacji 2016

Umowa dotacji 2015

Aneks do umowy dotacji

Aneks do umowy dotacji

Aneks do umowy dotacji

Aneks do umowy dotacji

Aneks do umowy dotacji

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Galwas
Data wytworzenia: 01.04.2014 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole