Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W związku z uregulowaniem zawartym w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 tejże ustawy tj. nie osiągnął dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymaganych poziomów odzysku oraz recyklingu części składowych, jest obowiązany do wpłacenia opłaty produktowej.

 
Zgodnie z art. 68 ww. ustawy należną opłatę produktową należy wpłacić na odrębny rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.
 
Wpłaty należy dokonywać na niżej podany rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 

BGK Oddział w Opolu
Nr 76 1130 1219 0000 0060 1120 0005

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 2010-12-01
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole