Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Rada Nadzorcza
Zgodnie z decyzją Ministra Klimatu w skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wchodzą:
  1. Przewodniczący – Marzena Berezowska
  2. Wiceprzewodniczący Andrzej Buła
  3. Członek – Dorota Subda - wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  4. Członek – Marek Duklanowski - wyznaczony przez Ministra Klimatu spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych
  5. Członek – Michał Pająk- wyznaczony przez wojewodę opolskiego
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zatoń-Kowalczyk
Data wytworzenia: 2020-06-09
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole