Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach przeprowadzenia sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność WFOŚiGW w Opolu z ogłoszenia nr W5/XII/2013 w formie z wolnej ręki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w wyniku przeprowadzonej sprzedaży z wolnej ręki W5/XII/2013 nie został sprzedany żaden przedmiot.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole