Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach przeprowadzenia sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność WFOŚiGW w Opolu z ogłoszenia nr W7/I/2014 w formie z wolnej ręki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w dniu 7 lutego 2014 r. o godzinie 10:00 została przeprowadzona sprzedaż majątku ruchomego stanowiącego własność Funduszu, w wyniku której nie został zlicytowany żaden przedmiot.

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 07.02.2014 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole