Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach przeprowadzenia sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z ogłoszenia nr W1/V/2015 w formie z wolnej ręki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w dniu 20 maja 2015 r. została przeprowadzona sprzedaż majątku ruchomego stanowiącego własność Funduszu, w wyniku której urządzenie do grawerowania marki GRAVOGRAPH, typ MI40Gift, nr fabryczny 88789-12 nie zostało sprzedane.

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 27.05.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole