Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach przeprowadzenia sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z ogłoszenia nr W3/VIII/2015 w formie z wolnej ręki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w wyniku  sprzedaży z wolnej ręki majątku ruchomego stanowiącego własność Funduszu zostało zlicytowane urządzenie do grawerowania marki GRAVOGRAPH, typ MI40Gift, nr fabryczny 88789-12 za kwotę 20 205,00 zł - zakupił Pan Tomasz Gołomb prowadzący działalność gospodarczą Tomasz Gołomb Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe z siedzibą w Głogówku.

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 31.08.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole