Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie nr S6/VI/2013 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie licytacji ustnej.

Ogłoszenie nr S6/VI/2013 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
w formie licytacji ustnej.

  1. Nazwa i siedziba organizatora licytacji:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW w Opolu)

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

  1. Miejsce i termin licytacji:

      Duża sala konferencyjna WFOŚiGW w Opolu

ul. Krakowska 53, I piętro

21 czerwca 2013 r. godz. 1200

 

  1. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego:
  1. Dla przedmiotu wymienionego w poz. 1 poniższej tabeli:

Zakład Produkcyjny Green Power Project Sp. z o.o.

46-282 Lasowice Wielkie, Trzebiszyn 67,

w dniu 17 czerwca 2013 r. w godz.  od 900 do 930

 

  1. Dla przedmiotu wymienionego w poz. 2 poniższej tabeli:

Hala magazynowa firmy FLORA Sp. z o.o.

46-300 Olesno, ul. Wygodzka 1,

w dniu 17 czerwca 2013 r. w godzinach od 1000 do 1030

 

Szczegółowych informacji nt. sprzedawanych składników można uzyskać pod nr tel.: 77 45 45 891 wew. 103, osoba do kontaktu – Małgorzata Oleksiewicz.

 

  1. Rodzaj, typ, ilość składników objętych licytacją:

 

l.p.

Nazwa i typ

Rocznik

Ilość

Cena wywoławcza w zł

Postąpienie w zł

1

Linia do produkcji peletu składająca się z:

-zasilający przenośnik śrubowy o mocy 2,2 kW, stal nierdzewna,

- kondycjoner masy prod. JIANGSU MUYANG GROUP CHINA, typ MUTZ 1610, moc 15 KW,

- młyn peletowy prod. JIANGSU MUYANG GROUP CHINA, typ MUZL 1610M, moc 2 x 132+22 kW,

- silnik elektryczny prod. JIANGSU DAZHONG ELECTRIC MOTOR CHINA, typ Y2-315L2-6, ilość sztuk – 2.

Stan wizualny urządzenia dobry, nie przeprowadzono prób pracy.

2009

1

168 354,00

1000,00

2

Rębak bębnowy drewna stacjonarny prod. TEKNAMOTOR, typ 500EB/2, waga 2100 kg, wydajność 14m3/h, silnik elektryczny zasilający m-ki CELMA typ 2SIE250M4, nr silnika A61627.

Szafa sterownicza.

Podajnik wibracyjny.

Przenośnik taśmowy odbiorczy.

Wspornik podwyższający.

Maszyna w stanie dobrym, stopień zużycia stosowny do roku budowy, obudowa silnika elektrycznego lekko zagięta, dokonano próby podłączenia napięcia zasilającego.

2011

1

99 126,00

500,00

 

Wszystkie ceny są cenami brutto.

Minimalną cenę sprzedaży stanowi cena wywoławcza powiększona o wartość jednego postąpienia.

  1. Wadium:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży tj.:

l.p.

Nazwa i typ

Kwota wadium w zł

1

Linia do produkcji peletu składająca się z:

-zasilający przenośnik śrubowy o mocy 2,2 kW, stal nierdzewna,

- kondycjoner masy prod. JIANGSU MUYANG GROUP CHINA, typ MUTZ 1610, moc 15 KW,

- młyn peletowy prod. JIANGSU MUYANG GROUP CHINA, typ MUZL 1610M, moc 2 x 132+22 kW,

- silnik elektryczny prod. JIANGSU DAZHONG ELECTRIC MOTOR CHINA, typ Y2-315L2-6, ilość sztuk – 2.

Stan wizualny urządzenia dobry, nie przeprowadzono prób pracy.

16 835,40

2

Rębak bębnowy drewna stacjonarny prod. TEKNAMOTOR, typ 500EB/2, waga 2100 kg, wydajność 14m3/h, silnik elektryczny zasilający m-ki CELMA typ 2SIE250M4, nr silnika A61627.

Szafa sterownicza.

Podajnik wibracyjny.

Przenośnik taśmowy odbiorczy.

Wspornik podwyższający.

Maszyna w stanie dobrym, stopień zużycia stosowny do roku budowy, obudowa silnika elektrycznego lekko zagięta, dokonano próby podłączenia napięcia zasilającego.

9 912,60

 

należy przelać do dnia 20 kwietnia 2013 r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Opolu: 06 1540 1229 2001 4600 0026 0002

(decyduje data uznania rachunku bankowego Funduszu).

 

Tytuł wpłaty powinien zawierać nr ogłoszenia o sprzedaży i nr pozycji przedmiotu z tabeli np.:

 

wadium S6/VI/2013, poz. 1, 2

 (nr ogłoszenia)    (nr pozycji)

  1. Pouczenie:

WFOŚiGW w Opolu przysługuje w każdym czasie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podania przyczyny oraz o wyłączeniu odpowiedzialności WFOŚiGW w Opolu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 

  1. Do pobrania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole