Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie nr W1/X/2013 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki

Ogłoszenie nr W1/X/2013 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki.

 

  1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży z wolnej ręki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

(WFOŚiGW w Opolu)

      ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

  1. Miejsce, termin i tryb składania ofert:

Oferty podpisane przez osoby uprawnione należy składać do31.10.2013 r. na załączonym poniżej Formularzu ofertowym w jednej z trzech n/w form:

      Pisemnie na adres:

      WFOŚiGW w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

      Mailowo w formie skanu na adres:

      sekretariat@wfosigw.opole.pl

      Faxem na nr tel.:

77 45 37 611 wew. 111

Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.

 

  1. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego:

 

      Zakład Produkcyjny Green Power Project Sp. z o.o.

      46-282 Lasowice Wielkie, Trzebiszyn 67,

Termin i godzinę oględzin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Małgorzatą Oleksiewicz.

 

Szczegółowych informacji nt. sprzedawanych składników można uzyskać pod nr tel.: 77 45 45 891 wew. 103, osoba do kontaktu – Małgorzata Oleksiewicz.

  1. Rodzaj, typ, ilość składników objętych sprzedażą z wolnej ręki:

l.p.

Nazwa i typ

Rocznik

Ilość

Cena wywoławcza w zł

1

Linia do produkcji peletu - granulator składająca się z:

-zasilający przenośnik śrubowy o mocy 2,2 kW, stal nierdzewna,

- kondycjoner masy prod. JIANGSU MUYANG GROUP CHINA, typ MUTZ 1610, moc 15 KW,

- młyn peletowy prod. JIANGSU MUYANG GROUP CHINA, typ MUZL 1610M, moc 2 x 132+22 kW,

- silnik elektryczny prod. JIANGSU DAZHONG ELECTRIC MOTOR CHINA, typ Y2-315L2-6, ilość sztuk – 2.

Stan wizualny urządzenia dobry, nie przeprowadzono prób pracy.

2009

1

88 365,66

Ceny brutto.

 

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

04.11.2013 r. (następny dzień roboczy po terminie składania ofert)

Sala konferencyjna WFOŚiGW w Opolu – I piętro.

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

  1. Pouczenie:

WFOŚiGW w Opolu przysługuje w każdym czasie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podania przyczyny oraz o wyłączeniu odpowiedzialności WFOŚiGW w Opolu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 

  1. Do pobrania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole