Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie nr W10/IV/2014 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki

Ogłoszenie nr W10/IV/2014 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki.

 1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży z wolnej ręki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

(WFOŚiGW w Opolu)

      ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 1. Miejsce, termin i tryb składania ofert:

Oferty podpisane przez osoby uprawnione należy składać do 05.05.2014 r. na załączonym poniżej Formularzu ofertowym w jednej z trzech n/w form:

 1. Pisemnie na adres:

      WFOŚiGW w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 1. Mailowo w formie skanu na adres:

sekretariat@wfosigw.opole.pl

 1. Faxem na nr tel.:

77 45 37 611 wew. 111

Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.

 

 1. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego:

     WFOŚiGW w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

Termin i godzinę oględzin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Małgorzatą Oleksiewicz.

Szczegółowych informacji nt. sprzedawanych składników można uzyskać pod nr tel.: 77 45 45 891 wew. 103, osoba do kontaktu – Małgorzata Oleksiewicz.

 1. Rodzaj, typ, ilość składników objętych sprzedażą z wolnej ręki:

l.p.

Nazwa i typ

Rocznik

Ilość

Cena wywoławcza w zł

1

Bieżnia treningowa elektryczna marki Insportline Typ: Typhoon TS72021, zasilanie 230V-50Hz-11A, silnik: 4,0 KM/DC170V, moc: 2500 W stan techniczny:brak pasa bieżni, osłony wybudowane.

2011

1

1 000 zł

Ceny brutto.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

06.05.2014 r. (następny dzień roboczy po terminie składania ofert)

Sala konferencyjna WFOŚiGW w Opolu – I piętro.

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 1. Pouczenie:

WFOŚiGW w Opolu przysługuje w każdym czasie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podania przyczyny oraz o wyłączeniu odpowiedzialności WFOŚiGW w Opolu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 1. Do pobrania:
 • Formularz ofertowy.
 • Regulamin sprzedaży środków trwałych i innych przedmiotów stanowiących własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 16.04.2014 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole