Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie nr W2/VI/2015 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki

Ogłoszenie nr W2/VI/2015 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki.

1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży z wolnej ręki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 (WFOŚiGW w Opolu)

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

2. Miejsce, termin i tryb składania ofert:

Oferty podpisane przez osoby uprawnione należy składać do 25 czerwca 2015 r. na załączonym poniżej Formularzu ofertowym w jednej z trzech n/w form:

1) Pisemnie na adres:

WFOŚiGW w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

2) Mailowo w formie skanu na adres:

sekretariat@wfosigw.opole.pl

3) Faxem na nr tel.:

77 45 37 611 wew. 111

Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.

3. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul Krakowska 53, 45-018 Opole, pomieszczenie 214.

Termin i godzinę oględzin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Janem Wyskidą tel.: 77 45 37 611 wew. 135

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. sprzedawanych składników należy skontaktować się z w/w osobą.

 

Rodzaj, typ, ilość składników objętych sprzedażą z wolnej ręki:

l.p.

Nazwa i typ

Rocznik

Ilość

Cena wywoławcza w zł

1.

Urządzenie do grawerowania marki GRAVOGRAPH, typ MI40Gift, nr fabryczny 88789-12

 

2011

1

23 675,04

Ceny brutto.

4. Termin i miejsce otwarcia ofert:

26.06.2015 r. (następny dzień roboczy po terminie składania ofert)

Sala konferencyjna WFOŚiGW w Opolu – I piętro.

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

5. Pouczenie:

WFOŚiGW w Opolu przysługuje w każdym czasie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podania przyczyny oraz o wyłączeniu odpowiedzialności WFOŚiGW w Opolu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

6. Do pobrania:

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 01.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole