Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie nr W2/X/2013 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki.

Ogłoszenie nr W2/X/2013 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki.


1.    Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży z wolnej ręki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
(WFOŚiGW w Opolu)
ul. Krakowska 53
45-018 Opole

2.    Miejsce, termin i tryb składania ofert:
Oferty podpisane przez osoby uprawnione należy składać do 15 listopada 2013 r. na załączonym poniżej Formularzu ofertowym w jednej z trzech n/w form:
1)    Pisemnie na adres:
WFOŚiGW w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
2)    Mailowo w formie skanu na adres:
sekretariat@wfosigw.opole.pl
3)    Faxem na nr tel.:
77 45 37 611 wew. 111

Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.

3.    Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego:
Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Hades”
49-300 Brzeg, ul. Towarowa 10
Termin i godzinę oględzin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Małgorzatą Oleksiewicz.

Szczegółowych informacji nt. sprzedawanych składników można uzyskać pod nr tel.: 77 45 45 891 wew. 103, osoba do kontaktu – Małgorzata Oleksiewicz.

4.    Rodzaj, typ, ilość składników objętych sprzedażą z wolnej ręki:

l.p.

Nazwa i typ

Rocznik

Ilość

Cena wywoławcza w zł

1

Solarium stojące (pionowe) marki Tecnosole

Typ: K-Sun 42/180 W

Rodzaj napięcia: 400 3N, 50Hz

Moc: 8,5 kW

Czas sesji roboczej: 3-20 min.

Temperatura max: 30 0C

Ilość/moc lamp: 42 szt./180 W

Typ: UV 2

Stan techniczny: Urządzenie nie wykazuje wad i usterek zewnętrznych – posiada kompletne wyposażenie.

2011

1

15.129,00

2

Sauna z systemem termicznym na podczerwień marki Infraline

Typ: Infrared

Stan techniczny: Urządzenie nie wykazuje wad i usterek zewnętrznych – posiada kompletne wyposażenie.

2011

1

4.674,00

3

Bieżnia treningowa elektryczna marki Insportline

Typ: Typhoon TS72021

Zasilanie: 230 V-50Hz-11A

Silnik: 4,0 KM/DC170V

Moc: 2500 W

Stan techniczny: Brak pasa bieżni, osłony wybudowane.

2011

1

3.567,00

5.    Termin i miejsce otwarcia ofert:
18 listopada 2013 r. (następny dzień roboczy po terminie składania ofert)
Sala konferencyjna WFOŚiGW w Opolu – I piętro.
ul. Krakowska 53
45-018 Opole

6.    Pouczenie:
WFOŚiGW w Opolu przysługuje w każdym czasie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podania przyczyny oraz o wyłączeniu odpowiedzialności WFOŚiGW w Opolu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

7.    Do pobrania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole