Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie nr W6/I/2014 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki

Ogłoszenie nr W6/I/2014 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki.

 

 1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży z wolnej ręki:

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  (WFOŚiGW w Opolu)
  ul. Krakowska 53
  45-018 Opole

 

 1. Miejsce, termin i tryb składania ofert:

  Oferty podpisane przez osoby uprawnione należy składać do 23.01. 2014 r. na załączonym poniżej Formularzu ofertowym w jednej z trzech n/w form:

  1.  Pisemnie na adres:
  WFOŚiGW w Opolu
  ul. Krakowska 53
  45-018 Opole

  2.  Mailowo w formie skanu na adres:
  sekretariat@wfosigw.opole.pl

  3.  Faxem na nr tel.:
  77 45 37 611 wew. 111

  Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.

 

 1. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego:

  Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Hades”
  49-300 Brzeg, ul. Towarowa 10

  Termin i godzinę oględzin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Małgorzatą Oleksiewicz.

  Szczegółowych informacji nt. sprzedawanych składników można uzyskać pod nr tel.: 77 45 45 891 wew. 103, osoba do kontaktu – Małgorzata Oleksiewicz.
 1. Rodzaj, typ, ilość składników objętych sprzedażą z wolnej ręki:

l.p.

Nazwa i typ

Rocznik

Ilość

Cena wywoławcza w zł

1

Solarium stojące (pionowe) marki Tecnosole

Typ: K-Sun 42/180 W

Rodzaj napięcia: 400 3N, 50Hz

Moc: 8,5 kW

Czas sesji roboczej: 3-20 min.

Temperatura max: 30 0C

Ilość/moc lamp: 42 szt./180 W

Typ: UV 2

Stan techniczny: Urządzenie nie wykazuje wad i usterek zewnętrznych – posiada kompletne wyposażenie.

2011

1

9.000,00

3

Bieżnia treningowa elektryczna marki Insportline

Typ: Typhoon TS72021

Zasilanie: 230 V-50Hz-11A

Silnik: 4,0 KM/DC170V

Moc: 2500 W

Stan techniczny: Brak pasa bieżni, osłony wybudowane.

2011

1

2.000,00

Ceny brutto.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

  24 stycznia 2014 r. (następny dzień roboczy po terminie składania ofert)

  Sala konferencyjna WFOŚiGW w Opolu – I piętro.
  ul. Krakowska 53
  45-018 Opole

 

 1. Pouczenie:

  WFOŚiGW w Opolu przysługuje w każdym czasie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podania przyczyny oraz o wyłączeniu odpowiedzialności WFOŚiGW w Opolu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 

 1. Do pobrania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole