Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie nr W8/II/2014 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki.

Ogłoszenie nr W8/II/2014 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie z wolnej ręki.

  1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży z wolnej ręki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 (WFOŚiGW w Opolu)

      ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

  1. Miejsce, termin i tryb składania ofert:

Oferty podpisane przez osoby uprawnione należy składać do 14.02.2014 r. na załączonym poniżej Formularzu ofertowym w jednej z trzech n/w form:

  1. Pisemnie na adres:

      WFOŚiGW w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

  1. Mailowo w formie skanu na adres:

sekretariat@wfosigw.opole.pl

  1. Faxem na nr tel.:

77 45 37 611 wew. 111

Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.

 

  1. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego:

46-282 Lasowice Wielkie Tuły 50A (teren starej gorzelni)

Termin i godzinę oględzin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Małgorzatą Oleksiewicz.

Szczegółowych informacji nt. sprzedawanych składników można uzyskać pod nr tel.: 77 45 45 891 wew. 103, osoba do kontaktu – Małgorzata Oleksiewicz.

  1. Rodzaj, typ, ilość składników objętych sprzedażą z wolnej ręki:

l.p.

Nazwa i typ

Rocznik

Ilość

Cena wywoławcza w zł

1

Przyczepa rolnicza platforma do przewozu bel słomy  m-ki PRONAR T022, ładowność 7360 kg, nr rejestracyjny OP0148A

2011

1

9.100,77

2

Przyczepa rolnicza platforma do przewozu bel słomy m-ki PRONAR T022, ładowność 7360 kg, nr rejestracyjny OP0154A

2011

1

9.100,77

Ceny brutto.

 

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

       17 luty 2014 r. (następny dzień roboczy po terminie składania ofert)

       Sala konferencyjna WFOŚiGW w Opolu – I piętro.

       ul. Krakowska 53

       45-018 Opole

 

  1. Pouczenie:

       WFOŚiGW w Opolu przysługuje w każdym czasie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podania przyczyny oraz o wyłączeniu    odpowiedzialności WFOŚiGW w Opolu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 

  1. Do pobrania:
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 07.02.2014 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole