Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej
I N F O R M A C J A
 
o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku:
Specjalista w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 
1.      Stanowisko pracy – Specjalista w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej.
2.      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – 
Jan Wyskida zamieszkały w Opolu.
3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową:
 

Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Krystyna Neustein
7
3
4
14
2.
Jan Wyskida
6
3
2
11
3.
Jolanta Grzymała Turzańska
4
2,75
2
8,75
4.
Grzegorz Żółtkowski
3
2,75
1
6,75

      i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 
Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu wybrał kandydaturę Pana Jana Wyskidy.
 
 
Opole, dnia 20.10.2010 r.
 
 
                                   
Przewodniczący
Komisji kwalifikacyjnej

Edward Gondecki
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2010-10-20
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole