Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Funduszy Europejskich

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 

1.      Stanowisko pracy – Specjalista w Zespole Funduszy Europejskich.

2.      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – 
Anna Kolczyk zamieszkała w Opolu.

3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

 
Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Joanna Kopystyńska
7
3
1
11
2.
Anna Kolczyk
7
3
3
13
 
 
      i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu wybrał kandydaturę Pani Anny Kolczyk.

 
 
           
Opole, dnia 29.04.2010 r.
 
 
 
                                                                                                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                               Komisji kwalifikacyjnej
                                                                                                         
                                                                                                     Edward Gondecki
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2010-04-29
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole