Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty  w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 L.p.
Imię i nazwisko kandydata
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
1.
Jolanta Grzymała - Turzańska
Opole
2.
Krystyna Neustein
Opole
3. Jan Wyskida Opole
4. Grzegorz Żółtkowski Nysa

 

Opole, dnia 05.10.2010 r. 

 
 
                                                                                            Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej                                                                             
                                                                                                              Edward Gondecki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole