Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalisty ds. oceny realizacji przedsięwzięć (PR-ZE) w Zespole Funduszy Europejskich

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

      Poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty ds. oceny realizacji przedsięwzięć 
      (PR-ZE) w Zespole Funduszy Europejskich

 
Wymagania:
 
  1. Niezbędne
  • Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne. Preferowany profil wykształcenia - inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska, budownictwo lub ewentualnie kierunkowe studia podyplomowe. W przypadku wykształcenia ekonomicznego wymagane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
  • Dobra znajomość MS Office, w szczególności programów Word i Excel.
  • Staż pracy – minimum 2 lata.
 

2.      Dodatkowe:

  • Znajomość procedur prowadzenia, zarządzania i rozliczania przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (ukończone kursy lub doświadczenie praktyczne).
  • Doświadczenie zawodowe w projektowaniu, kosztorysowaniu lub realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej,umożliwiające właściwą kontrolę realizacji projektu.
  • Umiejętność samodzielnej i twórczej pracy na powierzonym stanowisku.
 

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Zakres czynności: Zakres Czynności dla ZE.doc .

Wymagane dokumenty:
 

-          c.v.,

-          list motywacyjny,

-          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania 
ze strony internetowej Funduszu),

-          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach,

-          oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

-          zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

 

Termin składania ofert upływa: 07 kwietnia 2010 r. do godz. 15:00

 

Dodatkowych informacji udziela: Mariola Berendowicz tel. 77 45 45 891 wew. 116

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2010-03-23
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole