Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 
 
 
 
L.p.
 
Imię i nazwisko kandydata
 
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
 
1.
 
Joanna Musiał – Janicka
 
 
Opole
 
2.
 
 
Sebastian Figura
 
Brzeg
 
 
3.
 
 
Marzena Szklanny
 
Opole
 
Opole, dnia 29.08.2011 r.  
                                                                                                                                                                       
                                                               
 
 
 
Przewodniczący
Komisji kwalifikacyjnej
 
Edward Gondecki
 
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2011-08-29
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole