Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Koordynatora w Zespole Funduszu Pożyczkowego MŚP

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

Koordynatora w Zespole Funduszu Pożyczkowego MŚP

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

1.     Stanowisko pracy: Koordynator w Zespole Funduszu Pożyczkowego MŚP.

2.     Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania –
        Małgorzata Oleksiewicz zamieszkała w Opolu.

3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

         Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

 

 Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1.

Małgorzata Oleksiewicz

6,93

3

2

11,93

2.

Ewa Madej

6,64

2,55

2

11,19

3.

Małgorzata Ewa Denisiewicz

5,20

2,33

2

9,53

 

i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

 

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, oraz wyniki uzyskane przez kandydatów, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pani Małgorzaty Oleksiewicz.

 

Opole, dnia 23 kwietnia 2012 r.

                                                                                                                                                                                     

Prezes Zarządu
 
Zbigniew Figas
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 23.04.2012 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole