Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko Specjalisty
w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
 
Unieważnia się postępowanie konkursowe wobec braku przesłanki w postaci wolnego stanowiska pracy na stanowisku Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej na podstawie art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 
Po ogłoszeniu naboru, pracownik zatrudniony w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej po długotrwałej chorobie podjął ponownie zatrudnienie na dotychczas zajmowanym przez siebie stanowisku. W związku z powyższym prowadzenie naboru nowego pracownika stało się bezprzedmiotowe i postępowanie należało unieważnić.
 
 
Opole, dnia 09 lutego 2012 r.
 
Prezes Zarządu
Zbigniew Figas
 
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2012-02-10
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole