Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wyniku naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Organizacyjnym

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalisty w Zespole Organizacyjnym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

1.     Stanowisko pracy: Specjalista w Zespole Organizacyjnym.

2.     Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania –
        Amelia Rydz zamieszkała w Kup.

3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

         Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

 

 Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1.

Amelia Rydz

6,56

3

3

12,56

 

i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

 

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, oraz wyniki uzyskane przez kandydatów, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pani Amelii Rydz.

 

Opole, dnia 04 października 2012 r.

                                                                                                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                            Zbigniew Figas

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole