Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wyniku naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko specjalisty w Zespole Planowania i Kontroli

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

specjalisty w Zespole Planowania i Kontroli

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

  1. Stanowisko pracy: specjalista w Zespole Planowania i Kontroli.
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania:
    Celina ANTOSIK, zamieszkała w miejscowości Łącznik.
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1.

Celina Antosik

7,00

3,00

5,01

15,01

2.

Beata Pawlik

6,82

2,83

5,01

14,66

3.

Elżbieta Zyla

6,55

3,00

5,01

14,56

i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

 

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pani Celiny ANTOSIK.

Opole, dnia 25 maja 2012 r.

                                                                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                            Zbigniew Figas

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole