Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Funduszy Europejskich

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 

 

 L.p.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

   1.

Joanna Wysocka

Lewin Brzeski

   2.

Agnieszka Suchodolska

Tułowice

   3.

Dorota Honkisz-Mykietów

Turawa

   4.

Beata Kołodziejska

Opole

 

                                                                                              

        Opole, dnia 30.03.2012 r.                                                               Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej
                                                                                                                               Edward Gondecki

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 30.03.2012 (All day)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole