Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

specjalisty w Zespole Ekonomiczno-Finansowym

 

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: specjalista w Zespole Ekonomiczno-Finansowym.
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania:
    Weronika BERNET, zamieszkała w miejscowości Żużela.
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Uzyskane punkty

Część 1

Część 2

Część 3

Razem

1.

Weronika Bernet

6,50

3,00

3,90

13,40

 

 

i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

 

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pani Weroniki BERNET.

 

 

 

Opole, dnia 8 sierpnia 2013 r.

 

 

 

Prezes Zarządu

 

Zbigniew Figas

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole