Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu NABÓR II

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: 

specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu

NABÓR II

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: specjalisty w Zespole Logistycznym
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Piotr Forysiak – Brzeg
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: kandydat spełnił wszystkie wymogi.

 

  Opole, dnia 13.08.2019 r. 

Prezes Zarządu

Maciej Stefański

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Misz
Data wytworzenia: 14.08.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole