Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty WFOŚiGW w Opolu NABÓR II

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: 

specjalisty WFOŚiGW w Opolu

NABÓR II

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

  1. Stanowisko pracy: specjalisty WFOŚiGW w Opolu
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Magdalena Anna Kreisner - Opole
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: kandydat spełnił wszystkie wymogi.

 

Opole, dnia 06.05.2019 r.

Prezes Zarządu

Henryk Tylak

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Mikołajów
Data wytworzenia: 07.05.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole