Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór II

L I S T A

- N A B Ó R  II -

 kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór II

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Magdalena Anna Kreisner

Opole

2.

Joanna Szpala

Opole

 

 

Opole, dnia 19.04.2019 r.

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Maria Mikołajów
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Mikołajów
Data wytworzenia: 18.04.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole