Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu

L I S T A

- N A B Ó R V -

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Kaja Szymańska

Opole

Opole, dnia 20.08.2019 r.

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Daria Misz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole