Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
NABÓR IV - L I S T A kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp

Załącznik Nr 5

do „Procedury naboru kandydatów do zatrudnienia

na wolne stanowiska pracy w biurze

WFOŚiGW w Opolu

z dn. 20.02.2019 r.

 

 

L I S T A

 kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalista w Zespole Obsługi Przedsięwzięć Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Sylwester Zgódka

Chrząstowice

2.

Krzysztof Kukulski

Opole

3.

Aneta Sendecka

Brzeg

 

 

 

Opole, dnia 10.12.2020

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

                                                                                                                  (…)

    Beata Zatoń-Kowalczyk

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole