Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór VI – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

- N A B Ó R  VI -

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydata do zatrudnienia na stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Agnieszka Cieśla

Opole

 

 

 

Opole, dnia 23.05.2022 r.

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole