Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Finansowo – Księgowym (ZF)

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:
Specjalista

w Zespole Finansowo – Księgowym (ZF) 

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: Specjalista w Zespole Finansowo – Księgowym (ZF). 
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania:  
    Anna Bernet-Klotka – Dobra.
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: kandydatka spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazał się wiedzą podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

  

Opole, dnia 28.04.2023

                                                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                                                                     Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole