Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór II – Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

 

- NABÓR II -

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Finansowo -Księgowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Katarzyna Krasowska

Opole

2.

Anna Bernet-Klotka

Dobra

 

 

Opole, dnia 24.04.2023 r

                                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                                       Komisji kwalifikacyjnej

                                                                                                                                         Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole