Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
I N F O R M A C J A
 
o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 
1.      Stanowisko pracy – Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
2.      Imię i nazwisko wybranej kandydatki oraz jej miejsce zamieszkania –
         Mariola Mańczyńska zamieszkała Opole.
3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
         Komisja Konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:
 
Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Dusza Marek
5
3
2
10
2.
Mańczyńska Mariola
6
2,83
3
11,83
i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 
Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe oraz wyniki uzyskane przez kandydatów zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opoluwybrał kandydaturę Pani Marioli Mańczyńskiej.
 
 
 
 
 
 
Opole, dnia 13.03.2009 r.
 
 
 
                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                                           Komisji kwalifikacyjnej
 
                                                                                                                           Edward Gondecki      
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Siedlak
Data wytworzenia: 2009-03-13
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole