Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Organizacyjnym
I N F O R M A C J A
 
o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Organizacyjnym.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 
1.      Stanowisko pracy – Specjalista w Zespole Organizacyjnym.
2.      Imię i nazwisko wybranej kandydatki oraz jej miejsce zamieszkania –
Anna Dziedzic zamieszkała Gościejowice.
3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Komisja Konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:
 

Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Dziedzic Anna  
7
3
5
15
2.
Nowicka Karolina Anna
5
3
4
12
3.
Ostręga Małgorzata
4
3
4
11

i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 
Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe oraz wyniki uzyskane przez kandydatki, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wybrał kandydaturę PaniDziedzic Anny.
 
 
 
 
 
 
Opole, dnia 10.09.2009 r.        

      Przewodniczący
Komisji kwalifikacyjnej
       
     Edward Gondecki  

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Siedlak
Data wytworzenia: 2009-09-10
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole