Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Zespole Ekonomiczno - Finansowym

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Ekonomiczno - Finansowym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53
45-018  Opole

1. Stanowisko pracy – Specjalista w Zespole Ekonomiczno - Finansowym.
2. Imię i nazwisko wybranej kandydatki oraz jej miejsce zamieszkania – 
    Małgorzata Jambor zamieszkała Ładza.
3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
    Komisja Konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:

Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Małgorzata Jambor
5
3
5
13
2.
Arkadiusz Glapa
4
2
5
11

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe oraz wyniki uzyskane przez kandydatów, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wybrał kandydaturę PaniMałgorzaty Jambor.

 

 

Opole, dnia 30.10.2009 r.       

 

                                                           Przewodniczący
                                                     Komisji kwalifikacyjnej

                                                            Arnold Donitza

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Siedlak
Data wytworzenia: 2009-10-30
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole