Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalista w Zespole Ekonomiczno - Finansowym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista w Zespole Ekonomiczno - Finansowym

Wymagania:

 

*    niezbędne

-          Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne lub uprawnienia biegłego rewidenta

-          staż pracy minimum 2 lata,

-          potwierdzone doświadczenie pracy w księgowości (opinie, świadectwa pracy itp.)

 

*    dodatkowe

-          ogólna znajomość obowiązujących zasad i procedur rozliczania środków  unijnych oraz zasad rozliczania inwestycji,

-          ogólna znajomość przepisów o finansach publicznych,

-          umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej i obsługi programu MS Office,

-          niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-          znajomość obsługi urządzeń biurowych

Wymagania niezbędne oraz dodatkowe należy udokumentować w formie zaświadczeń, potwierdzeń uzyskania umiejętności, oświadczeń itp.

 

*    wymiar czasu pracy: pełny etat

            Zakres obowiązków dla stanowiska pracy zgodnie z załącznikiem do ogłoszeniazałącznik.doc

Wymagane dokumenty:

-          CV,

-          list motywacyjny,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectwa, dyplomy,

-          kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe i dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności (pisemne referencje, zaświadczenia, certyfikaty),

-          zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

Fundusz nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentów w formie poczty elektronicznej.

Termin składania ofert upływa z dniem 15 października 2009 r.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Funduszu, a nie datę wysłania przez składającego ofertę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

 

Dodatkowych informacji udziela: Główny Księgowy , tel. 077 45 37 611 w. 114.

 

 

Opole 05.10.2009 r.

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Siedlak
Data wytworzenia: 2009-10-06
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole