Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: konserwator - kierowca w Zespole Organizacyjnym

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: 
konserwator – kierowca w Zespole Organizacyjnym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole

1. Stanowisko pracy – konserwator – kierowca w Zespole Organizacyjnym.
2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – Władysław Mika zamieszkały w Brzegu.
3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową:

 Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Władysław Mika
5
3
2
10

i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.

Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydata oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu wybrał kandydaturę Pana Władysława Miki.

Opole, dnia 21.12.2010 r.

 

Prezes Zarządu

Zbigniew Figas

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole