Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku konserwatora-kierowcy w Zespole Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku konserwator - kierowca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 
 
 
 
L.p.
 
Imię i nazwisko kandydata
 
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
 
1.
 
Władysław Mika
 
 
Brzeg
 
  

Opole, dnia 03.12.2010 r. 
                                                                                                                                                                        

                                                               
  
                                                                                                     Prezes Zarządu
                                                                                                         
                                                                                                     Zbigniew Figas
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole