Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty ds. oceny realizacji przedsięwzięć w Zespole Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Opolu

 L I S T A
 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty ds. oceny realizacji przedsięwzięć w Zespole Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 
Lp.
 
Imię i nazwisko kandydata
 
 
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
 
 
1.
 
Joanna Kopystyńska
 
 
Opole
 
2.
 
Anna Kolczyk
 
 
Opole

 

Opole, dnia 15.04.2010 r.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej

 
                                                                                                         Edward Gondecki
 
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2010-04-15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole