Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW w Opolu
L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
 
 
Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
1.
Barbara Lesik
Opole
 
 
 
Opole, dnia 04.08.2010 r.
Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej
 
Edward Gondecki
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2010-08-04
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole