Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku stanowisku Sekretarki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Sekretarki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 
L.p.
 
Imię i nazwisko kandydata
 
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
 
1.
 
Sabina Czech
 
 
Opole
 
2.
 
Dorota Martuś
 
 
Opole
 
3.
 
Marta Agnieszka Tylak
 
 
Olesno

 

Opole, dnia 09.08.2010 r. 

 
 
                                                                              Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej                                                                             
                                                                                                    Arnold Donitza

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2010-08-09
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole