Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalista w Zespole Organizacyjnym
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
Poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Zespole Organizacyjnym.
 
Wymagania: 
 1. Niezbędne
 • ukończone studia wyższe,
 • staż pracy minimum 2 lata,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych potwierdzona   zaświadczeniami, certyfikatami lub oświadczeniami
 
 1. Dodatkowe:
 • wykształcenie obejmujące tematykę gospodarki nieruchomościami,
 • poświadczenie znajomości funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w formie odbytych szkoleń, zaświadczeń od Zarządców nieruchomości lub wspólnot mieszkaniowych lub innych dokumentów potwierdzających umiejętność,
 • biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietów Word i Excel,    potwierdzona zaświadczeniami, certyfikatami lub oświadczeniami,
 • znajomość przepisów przeciw pożarowych i BHP potwierdzona zaświadczeniami, certyfikatami lub oświadczeniami.
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Zakres obowiązków dla stanowiska pracy zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia Zakres Czynności
Wymagane dokumenty: 
 • c.v.,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w sekretariacie Funduszu)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
 
Termin składania ofert upływa:  22 marca 2010 r. do godz 15:00
Dodatkowych informacji udziela:  Anna Dziedzic tel. 077 45 37 611 w. 137. 

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2010-03-05
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole