Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Sekretarki
 I N F O R M A C J A
 
o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:
                                   Sekretarki
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
  45-018 Opole
 
 
 
1.      Stanowisko pracy – Sekretarka.
2.      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – 
Małgorzata Cichy zamieszkała w Opolu.
3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:
 
 Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Małgorzata Cichy
6
3
1
10
2.
Alicja Szolna
4
2,5
0
6,5
       
      i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 
Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów
oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania
w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej
w Opolu wybrał kandydaturę Pani Małgorzaty Cichy.
 
 
           
Opole, dnia 03.02.2011 r.
 
 
 
                                                                                       Prezes Zarządu
                                  
                                             Zbigniew Figas
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2011-02-03
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole