Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
I N F O R M A C J A
 
o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:
Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej
 
 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 
 
1.      Stanowisko pracy - Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej.
2.      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – 
Marzena BAGIŃSKA, zamieszkała w Opolu.
3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:
 

Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Marzena Bagińska
7
3
3
13
2.
Grzegorz Wójcik
6
3
2
11
3.
Lilian Lachowicz
4
3
1
8

 
i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 
Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 „Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu” wybrał kandydaturę Pani Marzeny Bagińskiej.
 
 
 
Opole, dnia 30 czerwca 2011 r.
 
 
 
Prezes Zarządu
 
Zbigniew Figas
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Małek
Data wytworzenia: 2011-06-30
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole