Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Informacja o wyniku naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
I N F O R M A C J A
 
o wyniku naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, tj. do dnia 29 lipca 2011 r. wpłynęły trzy oferty kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej. Komisja stwierdziła, że żaden z kandydatów nie spełania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze z dnia 15 lipca 2011 r.

W związku z powyższym nie dokonano wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 
 
 
Opole, dnia 03 sierpnia 2011 r.
 
 
Prezes Zarządu
 
Zbigniew Figas
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2011-08-03
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole