Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Sekretarki w Zespole Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia
na stanowisku Sekretarki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 
 
 

 
L.p.
 
Imię i nazwisko kandydata
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
 
 
1.
 
Małgorzata Cichy
 
 
Opole
 
2.
 
Alicja Szolna
 
 
Bogdańczowice

 
 
 Opole, dnia 28.01.2011 r.
                                                                                                                                                                          
                                                               
 
 
    Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej                     
                                                       
                                                                                                    Arnold Donitza
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2011-01-28
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole