Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
                           L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia
na stanowisku Specjalisty w Zespole Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 

 
L.p.
 
Imię i nazwisko kandydata
 
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
 
1.
 
Jarosław Hamadyk
 
 
Opole

 
 Opole, dnia 09.02.2011 r.
 
                                                                                                                                                                      
                                                               
 
 
 
   Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej                                       
                                                               Arnold Donitza
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Dziedzic
Data wytworzenia: 2011-02-09
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole