Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalista w Zespole Planowania i Kontroli

L I S T A

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Planowania i Kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Małgorzata Krzywicka

Opole

2.

Alina Woehl

Lubrza

3.

Elżbieta Zyla

Opole

4.

Małgorzata Maksymowicz

Opole

5.

Anna Hermsen

Opole

6.

Joanna Wysocka

Lewin Brzeski

7.

Grzegorz Wiśniowski

Racibórz

8.

Celina Antosik

Łącznik

9.

Marzena Szklanny

Opole

10.

Aneta Labisz

Tarnów Opolski

11.

Joanna Brożek

Wrzoski

12.

Beata Pawlik

Opole

13.

Iwona Chwojnicka

Opole

14.

Anna Podstolak

Opole

15.

Katarzyna Krajewska-Retmańczyk

Opole

16.

Agnieszka Suchodolska

Tułowice

17.

Anna Szymańska

Opole

Opole, dnia 10 maja 2012 r.

 

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Arnold Donitza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole